Soru & Cevap

06.06.2016
92,568

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

1. TOBB MEYBEM Kimdir?

TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan ulusal yeterliliklere uygunluğunu tespit etmek üzere ISO 17024 Standardına göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.

Merkezimiz ,TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme standardında akredite edilmiş olup, MYK (Meslek Yeterlilik Kurumu) tarafından ulusal yeterliliklere göre 71 alanda personel belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.

Otomotiv ve diğer mesleklerde kapsam genişletme çalışmaları devam etmektedir.

2. Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

Mesleki Yeterlilik Belgesi, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme sistemine göre akredite olan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen “Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları”nca yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan kişilere verilen belgedir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek için, istenilen mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş olan kuruluşumuza başvuruda bulunmaları gerekir.

Sınav ve Belgelendirme sürecinde, ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilen hususlara göre teorik, performans ve/veya mülakata dayalı sınavlarda başarılı olan adaylara Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

3. Ulusal Meslek Standardı nedir?

Ulusal meslek standardı; bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için MYK tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Meslek standartlarının şekli ve içeriği, uluslararası uygulamalara uygun olarak MYK Yönetim Kurulunca belirlenir ve Resmi Gazete’de yayımlanır.

4. Ulusal Yeterlilik nedir?

İlgili sektör tarafından hazırlanan, MYK tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ)’ne yerleştirilen, bireyin değerlendirilmesinde kullanılan, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik ile ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren ayrıntılı dokümandır. Sınavlar, ulusal yeterliliklere göre gerçekleştirilmektedir.

5. Hangi mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi veriyorsunuz?

Toplam 71 ulusal yeterlilikte hizmet verilmektedir.

Belgelendirme detayı için https://meybem.voc-tester.com/mesleki-yeterlilikler sayfasını ziyaret ediniz.

6. Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu olan meslekler hangileridir?

23 Nisan 2015 tarihinde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’ unda yapılan değişiklik ile birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, ilk aşamada tehlikeli ve çok tehlikeli 40 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir.

Son yayımlanan tebliğler ile toplam 225 meslekte belge zorunluluğu aranmaktadır. Belge zorunluluğu ile ilgili detaylı bilgi için https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/myk-meslek-yeterllk-belges-zorunluluu-sayfasi sayfasını ziyaret ediniz.

Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır. 2022 yılı için belgesiz çalışan kişi başına aylık kişi başı 1414,17 TL idari para cezası öngörülmektedir.

Belge zorunluluğuna ilişkin sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

7. Birden Fazla Meslek Dalında Belge Alabilir miyim?

Aday kendini yetkin gördüğü her meslek dalından sınava girebilir ancak her sınav için ayrıca sınav ücreti yatırılmalıdır.

8. Mesleki Yeterlilik Belgesini alabilmek için hangi sınavlara girmeliyim?

Başvurunun onaylanmasının ardından ilan edilen sınav tarihinde ilgili mesleğin ulusal yeterliliklerinde belirtilen esaslara uygun zorunlu ve istek halinde seçmeli birimlerden sınava girilir. Belge almaya hak kazanmak için ilgili ulusal yeterlilikteki zorunlu birimlerin teorik, performans ve mülakat sınavlarına girmek ve başarılı olmak şarttır. 

İlk belgelendirme başvurularında ulusal yeterlilikteki zorunlu birimlerin tamamından (A kodlu birimler) sınava girilmelidir.

9. Nasıl belge başvurusu yapabilirim?

Adaylar, TOBB MEYBEM A.Ş.’in sınav ve belgelendirme hizmetleri kapsamında bulunan alanlarda Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için www.meybem.com.tr adresinde yer alan “Personel Belgelendirme Başvuru Formu”nu doldurarak ön talepte bulunabilir veya web sitesimizde bulunan http://basvuru.meybem.com.tr/basvuru.php adresinden online olarak yapılabilir. İnternet üzerinden yapılan başvurularda, başvuru formunun ıslak imzalı sureti mutlaka merkezimize iletilmelidir.

Belgelendirme başvurusunda bulunan aday, başvurduğu alanla alakalı olarak, ulusal yeterliliklerde belirtilen koşulları sağlamak zorundadır.

10.  Kurumsal başvuru / Tek Nokta Başvurusu kabul ediyor musunuz?

Tüzel kişilikler kendi personeli için toplu olarak sınav başvurusunda bulunabilirler. Bu kapsamda en az 10 kişilik talep alınmalıdır. 

Detaylar için lütfen tıklayınız.

11.  Başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için aşağıdaki evrakların, en geç sınav tarihinden 1 gün önce merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • Adaya ait 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş ön profil fotoğrafı)
  • Ödeme dekontu/ödeme bilgi evrakı
  • Varsa öğrenim durumunu gösteren belge (zorunlu değil)
  • Islak imzalı başvuru formu
  • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabileceğine dair beyan

İstenen belgelerini sınav tarihinden önce iletmeyen adaylar, sınava katılamaz.

12. Başvurumun kabul edilip edilmediğini nasıl öğrenebilirim?

Başvuru esnasında merkezimize iletilen evraklar  kontrol edilecektir.  Eksik olan bilgi ve belgeler ile ilgili adaya bilgi verilerek, dokümanların iletilmesi gerektiği hatırlatılacaktır. Belgelerin ulaşmasını takip eden 2 gün içinde, başvurular kontrol edilerek başvurular kabul veya reddedilir. Sınava ilişkin ön yeterlilik şartlarının karşılanamaması veya ödeme yapılmaması durumunda başvuru reddedilecektir.

13. Gireceğim sınavın içeriği hakkında nasıl bilgi edinebilirim?

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istediğiniz mesleğin, sınav sürecinin işleyişi ve kapsamı hakkında MYK tarafından yayınlanmış ilgili Ulusal Meslek Standardı (UMS) ve Ulusal Yeterliliği (UY) incelemeniz gerekmektedir.

14. Hangi illerde sınava girebilirim?

Minimum grup sayısının oluşturulması ve uygun sınav ortamının temin edilmesi halinde (şantiye, meslek okulları atölyeleri, vb) sınav organizasyonun Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde gerçekleştirilmesi mümkündür.

15. Gireceğim  sınavımın bilgilerini nasıl öğrenebilirim?

Merkezimizin web sayfasından (https://meybem.voc-tester.com/basvuru) veya 0312 218 26 20 iletişim numaramızdan bizlere ulaşarak sınavınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

16. Sınava gelirken yanımızda araç/gereç getirecek miyiz?

Sınava gelirken yanınızda sadece geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi) getirmeniz yeterlidir. Teorik sınavlar için kalem, silgi vb. , performans sınavı için ise gerekli tüm teçhizat ve sınav malzemeleri TOBB MEYBEM A.Ş. tarafından temin edilecektir.

17. Mazeretimden dolayı sınava giremediğim takdirde ne yapmalıyım?

Aday hiçbir mazeret bildirmeden sınava girmemiş ise sınav ücretini geri alamaz. Ancak mazeretini belgelemesi halinde (doktor raporu vb.) sınav hakkını tekrar kullanabilir.

18. Yanlışlıkla farklı bir meslek dalına başvuru yapmışım. Değiştirmem mümkün mü?

Tekrar başvuru formu doldurularak başvuru yapılmalıdır. Ücret fazla yatırılmış ise farkı adaya iade edilecek, ücret az yatırılmış ise eksik olan miktar adaydan talep edilecektir. Ancak değişikliğin sınav tarihinden en geç 4 gün içinde tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

19. Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmam halinde belgemi nasıl teslim alabilirim?

Başvuru formunda yer alan “Belge Teslim Şekli” bölümünde belirtilen yöntemle teslim edilir.

Aday Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni alırken “Belge, Marka ve Logo Kullanım Sözleşmesi”, “Belge Teslim Formu”nu imzalamalıdır.

20. Sınavdaki yeterlilik birimlerinden herhangi birisinden başarısız olmam halinde, nasıl Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirim?

Adaya,  sınavda başarılı olduğu yeterlilik birimleri için, adayın talep etmesi halinde, “Birim Başarı Belgesi” verilir. Bireylerin sahip olduğu "Birim Başarı Belgeleri"nin bir ulusal yeterliliği oluşturması halinde, bireylerin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. En son sınava girilen Yetkilendirilmiş Kuruluş tarafından "Mesleki Yeterlilik Belgesi" düzenlenir.

21. Sınav ve sınav sonucuma nasıl itiraz/şikayet edebilirim?

Sınav ve belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olabilecek her türlü şikâyet, itiraz veya önerilerinizi  yazılı (faks, e-posta yoluyla) olarak Şikâyet Formu ve İtiraz Formu ile yapılabilir. Sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz ve şikâyetler, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip 5 işgünü içinde yapılabilir. Diğer itiraz ve şikayetler herhangi bir zamanda yapılabilir.

22. İtiraz/şikayetimin sonucunu nasıl ve ne zaman öğrenebilirim?

Merkezimize iletilen itiraz/şikâyetiniz kayıt altına alınacaktır. İtirazlarınız, başvurunuzun MEYBEM A.Ş. kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç 30 işgünü içerisinde, şikâyetleriniz ise en geç 15 işgünü içerisinde bilgilendirileceksiniz.

Karardan tatmin olunmadığı takdirde, tekrar itiraz/şikayette bulunulabilir. Bu durumda itiraz ve şikayetler bağımsız bir komite tarafından değerlendirilerek, karara bağlanır.

23. Sınavda başarısız olduğum birimlerden tekrar sınava girebilirim miyim?

Aday başarısız olduğu yeterlilik birimlerinden hiçbir ücret ödemeden 1 yıl içinde tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Aday ücretsiz sınav hakkını bir yıl içinde kullanmadığı takdirde sınav hakkını kaybeder ve tekrar ilgili sınav birimi için ücret yatırarak sınav başvurusu yapar.

24. Alacağım belgenin geçerlilik süresi ne kadardır?

Her ulusal yeterliliğin belge geçerlilik süresi değişiklik göstermektedir. Ulusal yeterliliklerin "Belge Geçerlilik Süresi" bölümlerini kontrol etmeniz veya TOBB MEYBEM'in belgelendirme programlarını incelemeniz tavsiye edilmektedir.

25. Merkezinizden aldığım yeterlilik belgemi kaybettim,  ne yapmam gerekiyor?

Belgenin kaybolması, yıpranması vb. durumlarda belgenin yeniden basımı için belge ücreti KDV dahil  300.-TL’dir. Kaybedilen belgenin yenilenmesi için kimlik fotokopisi ile tekrar merkezimize başvuru da bulunmak gerekmektedir.

 

Adresimiz ve İletişim Bilgilerimiz

TOBB MEYBEM MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZLERİ A.Ş.

Dumlupınar Bulvarı No:252 TOBB İkiz Kuleleri C Kule 15. Kat

Çankaya / ANKARA

Telefon: 0 312 218 26 20 | Faks: 0 312 218 26 29

web: www.meybem.com.tr

 

BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ:

İş Bankası Akay Şubesi IBAN: TR57 0006 4000 0014 2011 1580 36