Değerlendirici bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

23.06.2017
3,440

22-23 Haziran tarihlerinde Ankara, İzmir ve Aydın illerindeki sınav değerlendiricine yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Değerlendirici kadrosu ve belge karar vericileri ile MEYBEM personelinin de katılımıyla 2017 yılının değerlendirmesi yapıldı. Toplantı kapsamında MEYBEM faaliyetleri ve dünden bugüne gelinen noktalar görüşüldü. MYK teorik-performansa dayalı sınavlar için uygulama rehberleri üzerinden değerlendiricilere hatırlatmalar yapılarak Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından incelenen sınav kamera kayıt raporları hakkında bilgilendirme yapıldı.  Aynı zamanda eğitim niteliğinde olan bu toplantıda değerlendiricilerin sınavlar ile ilgili görüşleri de alındı.