Kamuoyuna Önemli Duyuru

02.09.2016
3,541

Malumları olduğu üzere 5544 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında yer alan 40 meslekte 26/05/2016 tarihinden itibaren belge zorunluluğuna ilişkin hükümler yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Belge zorunluluğu bulunan mesleklerde çalışanlarla ilgili olarak istihdam sorunu yaşanmaması ve sektör faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla belge zorunluluğunun ertelenmesine ilişkin birtakım çalışmalar başlatılmış olmakla birlikte sektör temsilcileri ve diğer paydaşlarımızla yapılan değerlendirmelerde ertelemeye ihtiyaç olmadığı ancak 31/12/2016 tarihine kadar yapılacak denetim ve Bakanlık faaliyetlerinde belge zorunluluğuna ilişkin rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine karar verilmiştir.
Bu doğrultuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Süleyman SOYLU tarafından 1 Temmuz 2016 tarihinde yapılan basın toplantısında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna ilişkin herhangi bir ertelemenin yapılmayacağı, bu süreçte bilgilendirici, yönlendirici ve uyum sağlayıcı bir yaklaşım sergileneceği belirtilmiştir.
Bu çerçevede, işverenlerin ve çalışanların herhangi bir mağduriyete maruz kalmaması için yürütülmekte olan sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin hızlandırılarak devam ettirilmesi gerekmektedir.

Duyuru tam metni için lütfen tıklayınız.