-

21.09.2021
97

15UY0205-3 Köprülü Vinç Operatörü ulusal yeterliliğinde sınava giriş şartı hakkında
15UY0205-3 Köprülü Vinç Operatörü ulusal yeterliliğinde yer alan “Yeterlilik Sınavına Giriş Şart(lar)ı” bölümünde tadil kapsamında yapılan düzenleme ile sınavlara giriş şartı olarak bireylerin yeterlilikte yer alan öğrenme çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını tamamlaması ya da ilgili mesleği 2 yıl icra ettiğini kanıtlaması gerekmektedir." ifadesi eklenmiştir.
 Bahse konu eğitim içeriğinin tadil kapsamında yer verildiği üzere ilgili yeterlilikte yer alan öğrenme çıktılarını/kazanımlarını içermesi esas olup;
 
•    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün, yaygın (hayat boyu öğrenme) ve özel öğretim kurum ve kuruluşları tarafından sunulan eğitim programları,
•    Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği kapsamında yer alan hükümler çerçevesinde sunulan eğitim programları,
•    İŞKUR tarafından sunulan eğitim programları,
•    Üniversiteler ya da üniversitelere bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından verilen eğitim programları
kabul edilecektir.
 Deneyim şartına ilişkin kontrol edilecek husus ile ilgili olarak meslekte çalıştığına ilişkin SGK kaydı olması gerekmekte olup, SGK kaydının çalıştığı alan dışında farklı bir iş kolunda olması durumunda ise çalıştığı yerden ilgili yeterlilikte çalıştığına ilişkin alacağı referans mektubu ya da bonservis ek kanıt olarak talep edilecektir.