-

27.08.2021
121

"Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MYK tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2021 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır."(4447 Sayılı kanun, Ek Madde 3)