Güvenli İnşaat Sempozyumunda TOBB MEYBEM Belgelendirme Hizmetleri Hakkında Bilgi Verildi

04.12.2017
3,325

İnşaat sektöründeki çalışanlar, işverenler, İSG profesyonelleri, kurum ve kuruluşların katılımıyla 29-30 Kasım 2017 tarihlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından  “Güvenli İnşaat Sempozyumu”  düzenlendi.

Samsun'da düzenlenen sempozyumda, inşaatla ilgili işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi kapsamında iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, inşaat sektörü yönetici ve çalışanlarına 6 oturumda bilgiler verildi.

TOBB MEYBEM tarafından inşaat sektöründe verilen sınav ve belgelendirme hizmetleri hakkında bilgiler verilerek, mesleki yeterlilik sistemi kapsamındaki performans sınavları detaylı olarak anlatıldı.