Çanakkale`de Mesleki Yeterlilik Toplantısı Düzenlendi

27.10.2017
3,283

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve TOBB MEYBEM A.Ş. işbirliğinde, 25 Ekim 2017 Çarşamba günü ÇTSO Kongre Fuar Merkezinde tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler kapsamında zorunlu hale getirilen “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ÇTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gün, 7 no’lu Meslek Komite Başkanı ve üyeleri, Genel Sekreter Sema Sandal ile işveren ve işyeri temsilcilerinin katıldığı toplantıda, mesleki yeterlilik sistemi mevzuatı, belge zorunluluğu, TOBB MEYBEM sınav ve belgelendirme hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Açılış konuşmalarının ardından, MYK Uzmanı Fatih Bilen konuyla ilgili bir sunum yaparak, şu sözleri kaydetti: “Hâlihazırda mesleklerin bir standardı olmadığı için eğitimde, ölçe, değerlendirme ve üretimde kalite ve verimliliğin sağlanması amacıyla tüm meslekler için Ulusal Yeterlilik Sistemi getirilmiştir. Ulusal ya da uluslararası meslek standartları, bir mesleği icra eden kişinin sahip olması gereken asgari bilgi, beceri ve yetkinliklerin ölçme-değerlendirme esaslarını tanımlayan dokümandır. Bugün itibariyle 243.289 MYK Belgesi verilmiş, 739 adet Ulusal Yeterlilik Standardı oluşturulmuştur. 6645 Sayılı Kanunun 74. maddesi (1) uyarınca; Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, MYK tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.” açıklamalarında bulundu.

Kurumumuz sınav ve belgelendirme hizmetleri hakkında bilgi veren TOBB MEYBEM A.Ş. Kalite Yönetim Temsilcisi Yasemin Sezer, Çanakkale il ve ilçelerinde TOBB MEYBEM tarafından 1.000'den fazla kişiye sınav ve belgelendirme hizmeti verildiği belirterek, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde gerçekleştirilen sınavlar hakkında bilgiler verdi.

Sunumların ardından, katılımcıların soru - cevapları alınarak, toplantı tamamlandı.