Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5

08.02.2019
12,033

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Kapsamında Firma Sahibi veya Temsile Yetkili Kişiler İçin Şartlar;

  • On sekiz yaşını doldurmuş olması
  • En az lise mezunu olması
  • MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP OLMASI
  • İflas veya konkordato durumunda bulunmaması
  • Devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı vb. suçtan hüküm giymiş olmaması

Emlak bürolarının faaliyetlerine devam edebilmeleri için Ticaret İl Müdürlüklerinden "Yetki Belgesi" alması gerekmektedir.

"Yetki Belgesi" alınabilmesi için ise "MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi" alınmalıdır.

Yetki Belgesi Alan İşletmeler, Hangi Hizmetleri Verecek?

  • Taşınmaz alım satımı ve kiralama konusunda pazarlama faaliyetleri ve aracılık faaliyetleri
  • Tapu işlemlerine aracılık
  • Taşınmazla ilgili inceleme, araştırma, raporlama
  • Rayiç bedel ile ilgili bilgi aktarma

5 Aralık 2019 tarihine kadar "Yetki Belgesi ve "MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi" alınmalıdır.

BAŞVURU:

Başvuru formu için tıklayınız.

Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne Başvuru için tıklayınız.

Detaylı bilgi için; +90 312 218 26 20 - 21