Başvuru Süreci

02.06.2016
13,437

NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?

Adaylar, MEYBEM’in sınav ve belgelendirme hizmetleri kapsamında bulunan alanlarda mesleki yeterlilik belgesi almak için www.meybem.com.tr adresinde yer alan “Personel Belgelendirme Başvuru Formu”nu doldurarak  veya http://www.meybem.com.tr/basvuru.php adresinden internet üzerinden başvuru yapabilir.

- “Personel Belgelendirme Başvuru Formu için tıklayınız.

- Web üzerinden başvuru için tıklayınız.

- Telefon yoluyla bilgi almak için Çağrı Merkezimiz +90 312 218 26 20 ve 26 21

BAŞVURU ŞARTLARI VE EVRAK LİSTESİ :

Belgelendirme başvurusunda bulunan aday, başvurduğu alanla alakalı olarak, ulusal yeterliliklerde belirtilen koşulları sağlamak zorundadır. (Bakınız: Ulusal Yeterlilikler)

Bunun dışında ön yeterlilik, asgari şartlar için ilgili alanın "Belgelendirme Programını" ziyaret ediniz. (Sayfanın en altına bakınız.)

Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için aşağıdaki evrakların, en geç sınav tarihinden 10 gün önce Merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

  • Islak imzalı başvuru formu
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • Adaya ait 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş ön profil fotoğrafı)
  • İskele Kurulum Elemanı sınavına girecek adaylarımız için sağlık raporu (iskelede çalışabileceğine dair)
  • Ödeme dekontu/ödeme bilgi evrakı (Ödeme detayları ve dekontta yazılması gereken açıklamalar için lütfen tıklayınız.)
  • Varsa öğrenim durumunu gösteren belge 

İstenen belgelerini sınav tarihinden 10 gün öncesine kadar iletmeyen adaylar, sınava katılamaz.

Başvurusu onaylanan her başvuru sahibine, sınavla ilgili bilgiler, e-posta ve/veya SMS yoluyla gönderilir.

Başvuru ücretleri için tıklayınız.

BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ:

  • Başvuru formunun en son sayfasının alt bölümü, MEYBEM yetkililerince doldurulmak suretiyle başvurunun uygunluğu değerlendirilmektedir.
  • "Başvuru Evrak Listesi" bölümünde yer alan dokümanlar kontrol edilecektir. 
  • Eksik olan bilgi ve belgeler ile ilgili adaya bilgi verilerek, dokümanların sınavdan önce MEYBEM'e iletilmesi gerektiği hatırlatılacaktır.
  • Belgelerin ulaşmasını takip eden gün içinde, başvurular kontrol edilerek başvurular kabul veya reddedilir. 

Sınava ilişkin ön yeterlilik şartlarının karşılanamaması veya ödeme yapılmaması durumunda başvuru reddedilir.

TÜZEL KİŞİLİK - TEK NOKTA BAŞVURULARI:

Tüzel kişilikler, kendi personeli için toplu olarak sınav başvurusunda bulunabilirler.

Tüzel kişilikler ile yapılan sözleşmelere istinaden adayların listeleri ve kendileri tarafından doldurulmuş ve ıslak imzalanmış başvuru formları merkezimize teslim edilir.  

Sınav organizasyonu ile ilgili tüm bilgi, doküman ve yazışmalar, tüzel kişilik temsilcisi üzerinden yürütülecektir. 

Sınav ücretleri, devlet teşviki kapsamında firmalara da iade edilebilmektedir. Yararlanmak isteyen firmalarımız için "Tek Nokta Başvurusu" sistemi üzerinden sınav ve belgelendirme süreci yürütülmektedir. Tek Nokta Başvurusu sistemi ve detayları için lütfen tıklayınız.

Detaylı bilgi almak isteyen firmalarımız Çağrı Merkezimizden "Tek Nokta Başvurusu" hakkında bilgi alabilecektir. Detaylar için +90 312 218 26 20 - 26 21

İLGİLİ DOKÜMANLAR:

1. Personel Belgelendirme Başvuru Formu

2. İnşaat Alanı Belgelendirme Programı

3. Metal Alanı Belgelendirme Programı

4. Asansör Alanı Belgelendirme Programı

5. Kaynak Alanı Belgelendirme Programı

6. Makine Alanı Belgelendirme Programı